ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม

ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เปิดรับสมัครบวชเป็นเณร เรียนที่วัดนิโครธาราม

*** เปิดรับสมัครเยาวชนชาย ***
เข้ารับการบรรพชาเพื่อศึกษาต่อ ม. 1 - ม. 6

*** ติดต่อได้ที่ ***
พระครูอนุกูลนันทกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร. 081 796 4699
อาจารย์เสวียน ศิริแก้ว โทร. 081 796 4662


ปฏิทิน ผู้อำนวยการ

ปฏิทินโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม

ท่านสามารถเพิ่มปฏิทินโรงเรียนในปฏิทินของท่านได้โดยกดปุ่มด้านล่างนี้

สามารถติดต่อได้ที่ ...

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร. 0817964699

E mail : nicrotaram118@gmail.com