ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไชต์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม 

ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ปฏิทิน ผู้อำนวยการ

ปฏิทินโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม 

ท่านสามารถเพิ่มปฏิทินโรงเรียนในปฏิทินของท่านได้โดยกดปุ่มด้านล่างนี้

สามารถติดต่อได้ที่ ...

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม     ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  55140  โทร. 0817964699

E mail : nicrotaram118@gmail.com